Visby busstation 2015-2016

Alvar Hallgren Bygg AB byggde om Busstationen i VisbyBusstationen har bl.a. fått nya entréer samt ett cykelgarage där pendlare kan låsa in sina cyklar. Ytorna i anslutning till busstationen har tillgänglighetsanpassats för rörelsehindrade, trafiksäkerhet och logistik.

AB Schübergs Gräv & Schakt fick förtroendet att ansvarar för markarbetena.

Lämna ett svar