Sedan 2014 bedriver vi bergtäktsverksamhet i Klintehamn, som har övergått till utförande verksamhet med ett nuvarande täkttillstånd på 70 000 ton. Företaget har inom verksamhetsutveckling investerat i en modern och industriell processlina för krossning och sortering med fokus på kvalité och god industriell standard. I vår mobila (flyttbar under dagen) kross- och sorteringslina har vi Jonsson dubbelkross 130 ton och sorteringsverk Keestrack (2st) och Mekano. Kapacitet på kross- och sorteringslinan är 300-400 ton/Tim färdigt material med 1-8 fraktioner.

 I och med investeringen har vi nu kapacitet att även erbjuda våra tjänster till externa kunder.

För mer information kontakta oss.

Joel Eckard
Ansvarig

joel@schubergs.se