McDonalds i Visby

Mc Donalds bygger en ny vägrestaurangi Visby som öppnar våren 2015. Den nya restaurangen har nästan 120 sittplatser inne, en stor uteservering med ytterligare 100 sittplatser och lekplats både ute och inne. Det finns snabbt och kostnadsfritt WiFi och som extra service till de bilburna gästerna finns en tvåfilig McDrive. Dessutom kommer elbilsburna gäster erbjudas möjligheten att snabbladda. Gotland McDrive är en av Sveriges modernaste och har ett helt nytt system för att ge gästerna ännu bättre service.

AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvara för markarbetet.