Hökerum Bygg

Hökerum Bygg bygger på Snäckgärdsbaden etapp 2 som består av tre hus med totalt 35 lägenheter. Samtidigt har bygget av etapp 3 påbörjats. Brf Snäckgärdsbaden 3 rymmer 27 lägenheter i ett hus på fem våningar. Detta hus kommer att  ligga på norra sidan vid Snäckgärdsbaden.

AB Schübergs Gräv & Schakt  har fått förtroendet att ansvara för markarbetet.

Lämna ett svar