Category Archives: Utförda arbeten

McDonalds i Visby

Mc Donalds bygger en ny vägrestaurangi Visby som öppnar våren 2015. Den nya restaurangen har nästan 120 sittplatser inne, en stor uteservering med ytterligare 100 sittplatser och lekplats både ute och inne. Det finns snabbt och kostnadsfritt WiFi och som extra service till de bilburna gästerna finns en tvåfilig McDrive. Dessutom kommer elbilsburna gäster erbjudas möjligheten […]

Coop & Biltema

Coop bygger i Visby Gotlands största livsmedelsbutik på totalt cirka 7000m2. Coop Forum öppnar juni 2014. AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvara för markentreprenaden. Totalentreprenör är Fastec Sverige. Miljömålen för projektet är högt satta med ambition att nå certifiering Miljöbyggnad Guld.

Visby busstation 2015-2016

Alvar Hallgren Bygg AB byggde om Busstationen i Visby. Busstationen har bl.a. fått nya entréer samt ett cykelgarage där pendlare kan låsa in sina cyklar. Ytorna i anslutning till busstationen har tillgänglighetsanpassats för rörelsehindrade, trafiksäkerhet och logistik. AB Schübergs Gräv & Schakt fick förtroendet att ansvarar för markarbetena.