Author Archives: db_admin

Visby busstation 2015-2016

Alvar Hallgren Bygg AB byggde om Busstationen i Visby. Busstationen har bl.a. fått nya entréer samt ett cykelgarage där pendlare kan låsa in sina cyklar. Ytorna i anslutning till busstationen har tillgänglighetsanpassats för rörelsehindrade, trafiksäkerhet och logistik. AB Schübergs Gräv & Schakt fick förtroendet att ansvarar för markarbetena.

Hökerum Bygg

Hökerum Bygg bygger på Snäckgärdsbaden etapp 2 som består av tre hus med totalt 35 lägenheter. Samtidigt har bygget av etapp 3 påbörjats. Brf Snäckgärdsbaden 3 rymmer 27 lägenheter i ett hus på fem våningar. Detta hus kommer att  ligga på norra sidan vid Snäckgärdsbaden. AB Schübergs Gräv & Schakt  har fått förtroendet att ansvara för markarbetet.